Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA KLASA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Izabela Jach

Poniedziałek

12.30-13.15

14.05-14.50

 

Kl. I-III

Kl. IV-VII

 

ZAJĘCIA TEATRALNE Izabela Jach Poniedziałek 13:20- 14:05 KL. I -  VII
ZAJĘCIA KREATYWNE Z MATEMATYKI

Patrycja Piotrowska

Poniedziałek

8.00 -8.5

Kl. II

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE          Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI

Patrycja Piotrowska

Wtorek

12.30-13.15

Kl. I-III

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Klaudiusz Kaźmierczak Wtorek 15:00–15:45 KL. IV-VII
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE         Z JĘZYKA POLSKIEGO

Anita Chimiak

Środa

14.10-14.55

Kl. IV-VII

KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW

Patrycja Piotrowska

Środa

12.30-13.15

Kl. II-III

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE         Z MATEMATYKI

Janusz Mytkowski

Środa

Czwartek

14.10-14.35

14.10-14.35

 

Kl. VI-VII

KOŁO CZYTELNICZE

Patrycja Piotrowska

Czwartek

12.30-13.15

Kl. II

ZAJĘCIA KREATYWNE

Elżbieta Wojciechowska

Czwartek

8.00-8.45

Kl. IV

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Emilia Gierczyńska

Czwartek

13.20-14.20

Kl. 0

ZAJĘCIA KREATYWNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Marta Paluch

Piątek

8.00 -8.45

Kl. III

 

 

 

 

Mała galeria

Copyright by www.lebdesign.eu    Wszystkie prawa zastrzeżone