Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca  -  Marta Grbol - Laska

  • Zastępca  - Izabela Sekuła

  • Sekretarz -  Justyna Telej

Numer Konta Rady Rodziców

SKO 14 1020 1954 0000 7702 0160 6417

 

Mała galeria

Copyright by www.lebdesign.eu    Wszystkie prawa zastrzeżone