Nasza kadra

 

     

LP.

Imię i nazwisko nauczyciela

Funkcja, nauczany przedmiot

1 mgr  Izabela Jach dyrektor, język polski, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog
2 mgr  Emilia Gierczyńska z-ca dyrektora, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna
3 mgr  Bożena Bochnacak - Smoliga historia, oligofrenopedagog
4 mgr  Emilia Bubak pedagog
5 mgr  Anita Chimiak język polski, świetlica
6 mgr  Dorota Chiniewicz przyroda, religia, biblioteka, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog
7 mgr  Magdalena Czaja język niemiecki, świetlica
8 mgr  Barbara Jurek oddział przedszkolny
9 mgr  Klaudiusz Kaźmierczak plastyka, muzyka
10 mgr inż.  Janusz Mytkowski matematyka, zajęcia informatyczne, technika
11 mgr  Marta Paluch język angielski, oligofrenopedagog, świetlica
12 mgr  Patrycja Piotrowska logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, edukacja wczesnoszkolna
13 mgr  Agnieszka Rosołowska edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, pedagog
14 mgr  Izabela Sekuła edukacja wczesnoszkolna, świetlica
15 mgr  Karolina Sutor edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
16 mgr  Sławomir Szymański fizyka
17 mgr  Justyna Wąsik edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, WDŻ
18 mgr  Elżbieta Wojciechowska biologia, chemia, przyroda
19 mgr  Małgorzata Zaradzka geografia, WDŻ

 

Mała galeria

Copyright by www.lebdesign.eu    Wszystkie prawa zastrzeżone